CoP Member CoP Knowledge CoP Activity
 
  Editor Talk: CoP : Stat & Research for IT

ประกาศ
รับสมัครกองบก. ครับ


  Detail CoP :

ชุมชนที่เน้น เรื่องการทำวิจัย การค้นคว้า ตามหลักทางวิทยาศาสตร์

 

หัวหน้าCoP: รศ.ดร.มนต์ชัย   เทียนทอง

นามปากกา : อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM

 
     
                                                  
อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM
Read : 8467 Comment : 0 Score : 900
อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM
Read : 797 Comment : 0 Score : 350
อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM
Read : 756 Comment : 0 Score : 100
อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM
Read : 847 Comment : 0 Score : 210
อ.มนต์ชัย

Level : เยาวชนKM
Read : 772 Comment : 0 Score : 150
 
 
---------------ไม่มี Activity---------------
 

โดย: พิมพ์พิสุทธิ์
วันที่โพสต์: 30/10/2555 14:44:51