จำนวนผู้อ่าน   661   คน      

เรื่อง : หนุ่มสาวชาวคณะไอที มจพ. จัดสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการของคณะฯ

รายละเอียด : ชมภาพย้อนหลังของหนุ่มสาวชาวคณะไอที มจพ. จัดสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการของคณะฯ   เมื่อวันที่ 10 กพ. 55 ต้นปีนี้1