จำนวนผู้อ่าน   408   คน      

เรื่อง : โครงการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. 2555

รายละเอียด : เริ่มแล้ว..โครงการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเติร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 12.30-16.30 น.

1