จำนวนผู้อ่าน   377   คน      

เรื่อง : คณะ IT ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการเล่าเรื่องกับคณะอื่นๆ

รายละเอียด : ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 2555 นี้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทส มจพ. ของเราได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KM ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการเล่าเรื่อง

ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตรประยุกต์เป็นเจ้าภาพ  และมีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะเทคโนดลยีสารสนเทส เข้าร่วมกิจกรรม  มีสมาชิกทั้งหมด 41 คนในครั้งนี้

โดยมีตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม ได้แก่
ผศ.ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง
ดร.ชลทิพย์ ยาวุธ
ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ดร.สุชา สมานชาติ
อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
อ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์
คุณสุวรรณา จงประเสริฐพร หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณณัฏฐ์ณริน จันทราทิตย์ ฝ่ายบุคคล1