การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)

ประเภทองค์ความรู้ : Tacit Knowledge     องค์ความรู้นี้อยู่ใน CoP : การเรียนการสอนและวิจัย

Post : 14/1/2558 14:59:36 , read 6402 , comment 0 , vote 50, rating
Dr.Nat

level : สามัญชนKM
แหล่งที่มา / ผู้โพส : ดร.ณัฐวี   อุตกฤษฏ์       
 
 
การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)

สวัสดีครับ สัปดาห์แรกของปีการศึกษา 2557/2 ผมได้ทดลองนำวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (simulation) มาใช้กับ นศ. MIS ที่ผมสอน ในวิชาการบริหารความมั่นคงสารสนเทศ  

การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง คือ  การสอนที่จำลองสถานการณ์จริงในไว้ในการเรียน  โดยพยายามทำให้เหมือนจริงที่สุด ซึ่งการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนอาจประสบในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงานจริงในปัจจุบัน  โดยผู้สอนมีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งให้ผู้เรียนไปในสถานการณ์จำลองนั้นๆ ด้วยกิจกรรมนี้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา ซึ่งจะต้องมีการค้นหาปัญหาด้วยการสังเกตุ  ภายหลังการเรียนด้วยสถานการณ์จำลองนี้ จะช่วยให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการฝึกให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการรอบครอบ ไม่ประมาท และหัดให้เป็นคนช่างสังเกตเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการสร้างสถานการณ์จำลองของผู้สอน  

ลักษณะของสถานการณ์ คือ ผู้สอนมีการจัดห้องทำงานในลักษณะที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ภายในห้องทำงานของผู้สอน (ดังภาพ)  ซึ่งผู้สอนมีการแบ่งกลุ่มของนักศึกษาและปล่อยให้ลงไปในห้องเกลุ่มละ 5 นาที และขึ้นมารายงานถึงสิ่งผิดปกติที่ค้นพบ

บทบาทผู้สอน
1.เป็นผู้เตรียมการสอนสถานการณ์จำลอง โดยสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
2.ผู้สอนมีการพูดคุยกับผู้เรียน โดยให้คำสั่งให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตาม ภายในห้องที่จัดทำสถานการณืไว้
3.สรุปข้อคิดและสิ่งที่ได้จากสถานการณ์จำลองนั้น  

บทบาทผู้เรียน
1.  ผู้เรียนอาจจะร่วมกับผู้สอนเป็นผู้กำหนดสถานการณ์จำลองและกำหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคน
2.  ผู้เรียนเป็นผู้เล่าถึงสิ่งที่พบเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์จำลองถึงแน้วโน้มปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อดี
1.  เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานการณ์จริงๆ ได้มากที่สุด
2.  ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะหลายๆ ทาง เช่นด้านการสังเกต และเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เคยพบ
3.  สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลิน

ข้อจำกัด
1.  การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองจะต้องเตรียมการเป็นอย่างดี หากขาดการเตรียมการจะทำให้กิจกรรมมีอุปสรรค
2.  บางครั้งการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต้องใช้เวลามาก    
3. การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ร่วมมือก็จะทำให้กิจกรรมติดขัดไม่บรรลุผลตามที่วางไว้ 
Knowledge อื่นๆ ในCoP
ทำอย่างไรถึงจะได้ทุนวิจัยภายนอกและจะบริหารโครงการวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 2 ร่วมกัน 3 หน่วยงาน
สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1 ร่วมกัน 3 หน่วยงาน
เรื่องเล่าจากการบริการวิชาการครูคลังสมอง

  
ร่วมโหวตให้คะแนนองค์ความรู้นี้
 


 


 
 
   ปี 2552 ------------->>>>
   ปี 2553 ------------->>>>
   ปี 2554 ------------->>>>
   ปี 2555 ------------->>>>
   ปี 2556 ------------->>>>
   ปี 2557 ------------->>>>
   ปี 2558 ------------->>>>
   ปี 2559 ------------->>>>
   ปี 2560 <<<<-------------
 
 
 
 
ว่าง คือ วาง

โดย : Mr.K
[ 6/6/2557 9:24:11 ]
“If you fail to plan then you plan to fail. ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

โดย : Va_MIST5507021857264
[ 11/12/2555 12:24:31 ]
KM is not Collecting Data but Connecting People (by..Carla O Dell)

โดย : ดร.โมดิฟายด์
[ 28/11/2555 16:35:33 ]
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 361 องศา ที่ไม่ใช่ดูแลป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันขององค์กร แต่ะมองไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โดย : Kan_55-070218-5727-2
[ 26/11/2555 14:18:01 ]
ใครจะคิดอย่างไรกับเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ^^

โดย : Amp_Mist5507021857060
[ 25/11/2555 20:03:03 ]
 
 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
- Go To Know: คนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้
 
- สถาบันส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เพื่อสังคม1
 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
- KM คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 
- KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
- Inside Knowledge
 
- Knowledge Management Online
 
- The Knowledge Management Resource Center
 
 
 
 
- ไทยรัฐ
 
- ข่าวสด
 
- เดลินิวส์
 
- มติชน
 
- คม ชัด ลึก
 
- ไทยโพสต์
 
- ผู้จัดการ
 
- กรุงเทพธุรกิจ
 
- บ้านเมือง
 
- The Nation
 
- ฐานเศรษฐกิจ
 
- บางกอกโพสต์
 
- ประชาชาติธุรกิจ
 
- สยามกีฬา
 
- แนวหน้า
 
- โพสต์ทูเดย์
 
- สยามดารา
 
- สยามรัฐ
 
- สยามธุรกิจ
 
- บางกอกทูเดย์
 
 
 
 
- เกมหมากรุกออนไลน์
 
- เกมสนุกเกอร์ออนไลน์
 
- เกมไพ่สลาฟออนไลน์
 
- เกมหมากฮอสออนไลน์
 
- เกมโอลเทลโล่ออนไลน์
 
- เกมโดมิโน่
 
- เกมเศรษฐี