ทักษะการสอน 8 ประการสำหรับครูยุคใหม่

ประเภทองค์ความรู้ : Explicit Knowledge     องค์ความรู้นี้อยู่ใน CoP : การเรียนการสอนและวิจัย

Post : 7/9/2558 10:31:47 , read 1095 , comment 0 , vote 90, rating
เฟิร์ส

level : เยาวชนKM
แหล่งที่มา / ผู้โพส : ดร.ศิรปัฐช์   บุญครอง       
 
 
ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย ได้กล่าวว่า ทักษะ 8 ประการสำหรับครูยุคใหม่ มีดังนี้

1. Preparation - เตรียมความพร้อมโดยการเข้ารับการอบรมเสริมทักษะ เพื่อเรียนรู้แนวคิดหรือทักษะใหม่ ๆ
2. Organisation - การวางแผนจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
3. Storytelling - การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความน่าสนใจ
4. Tolerance - การปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
5. Open to Questions - การสนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม โดยจัดให้มีการอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่าง ๆ
6. Social - การพาผู้เรียนออกไปหาความรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
7. Innovative - การใช้นวัตกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีใหม่ ๆ หรือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
8. Geek - มีความสนใจและอยากรู้อยากเห็นในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

ที่มา - ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย
 
Knowledge อื่นๆ ในCoP
ทักษะการสอน 8 ประการสำหรับครูยุคใหม่
Student Outcomes - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อผู้เรียน
ขั้นตอนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
รูปแบบการนำงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ตัวอย่างการจัดทำ มคอ.3 (ตัวอย่างที่ 1)

  
ร่วมโหวตให้คะแนนองค์ความรู้นี้
 


 


 
 
   ปี 2552 ------------->>>>
   ปี 2553 ------------->>>>
   ปี 2554 ------------->>>>
   ปี 2555 ------------->>>>
   ปี 2556 ------------->>>>
   ปี 2557 ------------->>>>
   ปี 2558 ------------->>>>
   ปี 2559 ------------->>>>
   ปี 2560 <<<<-------------
 
 
 
 
ว่าง คือ วาง

โดย : Mr.K
[ 6/6/2557 9:24:11 ]
“If you fail to plan then you plan to fail. ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

โดย : Va_MIST5507021857264
[ 11/12/2555 12:24:31 ]
KM is not Collecting Data but Connecting People (by..Carla O Dell)

โดย : ดร.โมดิฟายด์
[ 28/11/2555 16:35:33 ]
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 361 องศา ที่ไม่ใช่ดูแลป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันขององค์กร แต่ะมองไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โดย : Kan_55-070218-5727-2
[ 26/11/2555 14:18:01 ]
ใครจะคิดอย่างไรกับเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ^^

โดย : Amp_Mist5507021857060
[ 25/11/2555 20:03:03 ]
 
 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
- Go To Know: คนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้
 
- สถาบันส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เพื่อสังคม1
 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
- KM คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 
- KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
- Inside Knowledge
 
- Knowledge Management Online
 
- The Knowledge Management Resource Center
 
 
 
 
- ไทยรัฐ
 
- ข่าวสด
 
- เดลินิวส์
 
- มติชน
 
- คม ชัด ลึก
 
- ไทยโพสต์
 
- ผู้จัดการ
 
- กรุงเทพธุรกิจ
 
- บ้านเมือง
 
- The Nation
 
- ฐานเศรษฐกิจ
 
- บางกอกโพสต์
 
- ประชาชาติธุรกิจ
 
- สยามกีฬา
 
- แนวหน้า
 
- โพสต์ทูเดย์
 
- สยามดารา
 
- สยามรัฐ
 
- สยามธุรกิจ
 
- บางกอกทูเดย์
 
 
 
 
- เกมหมากรุกออนไลน์
 
- เกมสนุกเกอร์ออนไลน์
 
- เกมไพ่สลาฟออนไลน์
 
- เกมหมากฮอสออนไลน์
 
- เกมโอลเทลโล่ออนไลน์
 
- เกมโดมิโน่
 
- เกมเศรษฐี