จำนวนผู้อ่าน   735   คน      

เรื่อง : คณาจารย์และ นศ.จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จะมาเยี่ยมชมระบบ KM ของคณะในวันที่ 7 ก.ย. 54 นี้

รายละเอียด : คณาจารย์ และ นศ. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 31 คน จะเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายกระบวนการดำเนินงานด้าน KM ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเรา  ในการนี้
ขอให้สมาชิก KM ทุกท่านที่ไม่ติดภาระกิจใดใด เข้าร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือนโดยพร้อมเพียง ที่ห้องประชุมชั้น 6 ของคณะ เวลา 9.00-12.00 น.อนึ่ง ในการนี้ท่านคณบดีได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์  อาจารย์จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงาน  และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับรอง และต้อนรับ