จำนวนผู้อ่าน   381   คน      

เรื่อง : กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะ จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตามแผนปฏิบัติการ KM ในแบบพี่สอนน้อง เพื่อนแชร์เพื่อน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา